Whitman's Chocolate Tin

Sold

Vintage Whitman’s Chocolate Tin